BER

abonament

Arhiva

Mărturisirea de credinţă
Credem şi mărturisim că: Biblia - Vechiul şi Noul Testament - este Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu pentru om, scris prin inspiraţia Duhului Sfânt. El este singura lumină şi călăuză, descoperirea completă a voii lui Dumnezeu referitoare la mântuire.

Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu viu şi adevărat. El este Creatorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute, Susţinătorul şi singurul lor Stăpânitor. El este Atotputernic (Omnipotent), Atotcunoscător (Omniscient), prezent pretutindeni (Omniprezent), Infinit, Veşnic, Neschimbător (Imuabil). El este indivizibil în esenţa, fiinţa şi substanţa Sa, este desăvârşit în toate atributele Sale şi conduce cu suveranitate absolută întreaga Sa creaţie.
Geneza 1.1: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul…“.
Efeseni 4.6: „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi“.
Fapte 17.24: „Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului…“.
Matei19.26: „… dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă“.
Psalmul 90.2: „… din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!“
Mărturisirea de credinţă - Click pentru detalii
produs nou
Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu
Acest Cuvânt este desăvârşit. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe cu ceva conţinutul Cuvântului lui Dumnezeu.
produs nou
 - Click pentru detalii
Tatăl este Duh, viaţă, lumină, dragoste, înţelepciune. El este bun, îndurător, îndelung răbdător. El este transcendent: nu poate fi văzut şi nici pătruns de mintea omenească. Dumnezeu Tatăl poate fi cunoscut prin Domnul Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, şi prin Cuvântul Lui.
Ioan 4.24: „Dumnezeu este Duh …“.
1 Timotei 6.13,16: „… dă viaţă tuturor lucrurilor … singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică!“.
Ieremia 10.12: „… a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui …“.
Marcu 10.18: „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu“.
produs nou
Dumnezeu Tatăl este Duh, viaţă, lumină, dragoste, înţelepciune, drept, bun, îndurător, îndelung răbdător. El este transcendent: nu poate fi văzut, nici pătruns de mintea omenească.

Domnul Isus Hristos este din veşnicie Unicul Fiu născut din Tatăl, Fiu al lui Dumnezeu şi Fiu al omului. El s-a întrupat prin puterea Duhului Sfânt şi s-a născut ca om prin fecioara Maria, a trăit pe pământ o viaţă de ascultare deplină de Tatăl şi a murit pentru păcatele noastre în zilele lui Pontiu Pilat. A fost îngropat şi a înviat a treia zi după Scripturi, S-a înălţat la cer şi stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Va veni din nou pentru răpirea Bisericii Sale, de pe pământ, pentru judecata lumii, şi pentru instaurarea împăraţiei păcii şi a dreptăţii pe pământ. El este Judecătorul celor vii şi al celor morţi.
Duhul Sfânt - numit şi Duhul lui Dumnezeu, Mângâietorul, Duhul Adevărului - este a treia persoană din Dumnezeire. Numai prin Duhul Sfânt se primeşte naşterea din nou şi viaţa veşnică, el este manifestarea puterii lui Dumnezeu în omul credincios.
produs nou